Przegląd instalacji

3K AUTOMATYKA

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w dziedzinie szeroko pojętej energetyki niskich oraz średnich napięć.

 

 

 

Posiadamy wieloletnie, zdobyte w tej dziedzinie doświadczenie, ale jednocześnie dbamy o ciągły rozwój firmy. Oferujemy pełen zakres usług związanych z prefabrykacją, uruchomieniami, serwisem, diagnostyką oraz pomiarami instalacji przemysłowych. Zakład dysponuje niezbędnym i profesjonalnym wyposażeniem technicznym, materiałowym oraz sprzętowym. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Usługi elektryczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Konsultacje techniczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary elektryczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy SN/nn

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Automatyka EAZ

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Automatyka SZR


Czytaj więcej


 

 

 

Komensacja mocy biernej

Czytaj więcej


 

 

 

Próby napięciowe SN


Czytaj więcej


 

 

 

Serwis wyłączników

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Analiza jakości zasilania

 Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary transformatorów SN

Czytaj więcej

 

 

 

 

Odbiory i uruchomienia SN/nn

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy stacji SN/nn

Próby napięciowe kabli i rozdzielnic SN

Kompensacja mocy biernej

Automatyka SZR i EAZ

Konsultacje

techniczne

Pomiary

elektryczne

Usługi elektryczne

Analiza jakości zasilania

nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
Firma elektryczna

ZAKRES USŁUG

CZYTAJ WIĘCEJ

OFERTA

REALIZACJE

Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie chcąc z Państwem nawiązać realny kontakt. Dążymy do tego, aby mieli Państwo świadomość i poczucie, że jesteśmy wsparciem, do którego można się bezpośrednio zwrócić z pomocą. Pomagamy ustalić zakres i harmonogram prac uwzględniając charakter pracy zakładu, aby zminimalizować przestoje oraz generowane z tego tytułu koszty.

 

 

JAKOŚĆ USŁUG

Na wszystkie prace udzielamy gwarancji w zależności od konkretnego zadania. Czynności serwisowe i montażowe na obiektach są objęte ubezpieczeniem OC.

Bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejszym aspektem w eksploatacji instalacji elektrycznej. Tylko prawidłowo i rzetelnie wykonane pomiary elektryczne gwarantują utrzymanie sieci w należytym stanie i ograniczają do minimum ryzyko wystąpienia awarii, pożaru a w najgorszym przypadku do śmierci osób.

GWARANCJA

BEZPIECZEŃSTWO

"(...) Firmę 3K Automatyka Grzegorz Kupiec uważamy za kompetentnego i rzetelnego partnera, oferującego specjalistyczne usługi wysokiej jakości. Polecamy ją wszystkim podmiotom zainteresowanym skorzystaniem z jej usług."

 

 

Pietras Sp. z o.o.

Badania odbiorcze kabli SN

"(...) Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę 3K Automatyka Grzegorz Kupiec jako partnera profesjonalnego, wiarygodnego i gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług."

 

 

 

Kaczmarek Electric S.A.

Badania odbiorcze i uruchomienia rozdzielnic SN

 

 

 

 

 

 

 

"(...) Dział Energetyczny Wodociągów Miejskich w Radomiu dziękuje firmie 3K Automatyka Grzegorz Kupiec za niezwykle profesjonalnie przeprowadzony remont i przegląd rozdzielnicy ZPUE Rotoblok Włoszczowa na terenie Oczyszczalni."

 

 

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Przegląd, pomiary i konserwacja rozdzielnicy 15 kV

 

 

 

 

 

"(...) Z firmą 3K Automatyka Grzegorz Kupiec współpracujemy w zakresie usług serwisowych instalacji niskiego i średniego napięcia. Jakość wykonywanych usług zawsze spełniała wymagane standardy. Z przyjemnością polecamy tę Firmę jako sprawdzonego i rzetelnego partnera do współpracy."

 

Elektro-Piodar Sp. z o.o. sp. k.

Prace serwisowe aparatury i rozdzielnic SN/nn

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma elektryczna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wykonano m. in. badania i pomiary:

- transformatorów

- rozdzielnicy nn i SN ZPUE Włoszczowa

- wyłączników Siemens 3WL

- kabli SN

- napięć rażenia i rezystancji uziemienia

- działania zabezpieczeń SN

 

Przegląd stacji 15 kV SN/nn

Wykonano m. in.:

- konserwację 22 pól rozdzielnicy ZPUE

- sprawdzono zabezpieczenia MICOM poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych

- skonfigurowano i uruchomiono dwa nowe zabezpeczenia

- badania i pomiary wyłączników SN

 

Przegląd rozdzielnicy 15 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- poprawności działania zabezpieczenia temperaturowego T-154

 

 

Pomiary 4 transformatorów 15 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- badanie oleju w laboratorium diagnostycznym pod kątem dalszej przydatności do eksploatacji

 

Badania 5 transformatorów olejowych

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną rozdzielnicy

- sprawdzono działanie wyłączników APU

- przegląd baterii kondensatorów

- pomiary rezystancji przewodów odpływowych i zasilających

 

Przegląd rozdzielnicy nn

Wykonano m. in.:

- przegląd i pomiary transformatorów

- badania wyłączników ABB HAD oraz zabezpieczeń PR521

- przegląd i pomiary baterii kondensatorów

- konserwację mechaniczną i sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników Siemens 3WL

 

 

Przegląd instalcji SN i nn

Wykonano pomiary ochronne dla ponad 800 skrzynek remontowych:

- pomiary pętli zwarcia

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzenie działania zabezpieczeń nadprądowych wyłączników EATON NZM4

 

Pomiary 5-letnie zasilania zakładu

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń STR38

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

Przegląd wyłączników Merlin Gerin

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników ABB SACE

Zgłoszono brak możliwości załączenia wyłącznika w zakładzie i tym samym wstrzymana została produkcja.

 

Zdiagnozowano zepsutą cewkę załączającą i przywrócono wyłacznik do pracy.

 

Diagnostyka wyłącznika Masterpact

Wykonano m. in.:

- kontrolę poprawności działania zabezpieczeń poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych od strony pierwotnej przez przekładniki prądowe

- korektę nastaw

 

Badanie zabezpieczeń ABB REF615

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników ABB Megamax

Wykonano dokumentację projektową w celu zwiększenia mocy zakładu produkcyjnego do 2400 kW.

Wymieniono przekładniki w polu pomiarowym.

Przekazano i oddano stację do Tauronu.

 

Zwiększenie mocy zakładu

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną aparatury

- pomiary pojemności kondensatorów

- pomiary prądów roboczych

- termowizję szafy

 

Przegląd baterii kondensatorów

Zgłoszono błędną pracę agregatu prądotwórczego z UPS zasilającymi serwery. Wykorzystując analizator parametrów sieci stwierdzono złą jakość energii z agregatu (brak stabilnych 50 Hz). Dobrano odpowiednie UPSy do jakości zasilania i problem został rozwiązany.

 

 

Diagnostyka pracy agregatu z UPS

Rozdzielnica 3-polowa z wyłącznikiem EATON IZMX40 2500A.

Zastosowano rozłączniki pionowe Jean Muller oraz analizator parametrów sieci w polu zasilającym.

 

Prefabrykacja rozdzielnicy EATON XVTL

Sprawdzono jakość energii za pomocą przenośnego analizatora pod kątem występowania wyższych harmonicznych z uwagi na wysoką temperaturę transformatorów oraz szybsze zużycie kondensatorów mocy biernej.

 

Analiza jakości zasilania sieci

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- przekazano dokumentację do ENERGA

Próba napięciowa kabli i rozdzielnic

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- skonfigurowano i sprawdzono działanie zabezpieczeń ABB REF610

- sprawdzono poprawność montażu rozdzielnicy

- przekazano dokumentację Inwestorowi

Uruchomienie rozdzielnicy ABB UniSec

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano dokumentację do ENERGA

 

 

Próba napięciowa kabli

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników Apena DS

Wykonano:

- badania termowizyjne

- sprawdzono działanie automatyki SZR

- wykonano badania wyłączników głównych

 

Przegląd 20 rozdzielnic nn

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Przegląd transformatora

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową kabli i rozdzielnicy SN

- pomiary szynoprzewodów

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary transformatorów 2500 kVA

- sprawdzenie działania zabezpieczeń SN

 

 

Pomiary odbiorcze stacji SN/nn

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

REFERENCJE

SPECJALIŚCI W ZAKRESIE ŚREDNICH I NISKICH NAPIĘĆ

577 068 800

REFERENCJE

KONTAKT

Copyright 2020 | 3K Automatyka

3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

 

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

DANE FIRMY