Przegląd instalacji

3K AUTOMATYKA

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w dziedzinie szeroko pojętej energetyki niskich oraz średnich napięć.

 

 

 

Posiadamy wieloletnie, zdobyte w tej dziedzinie doświadczenie, ale jednocześnie dbamy o ciągły rozwój firmy. Oferujemy pełen zakres usług związanych z prefabrykacją, uruchomieniami, serwisem, diagnostyką oraz pomiarami instalacji przemysłowych. Zakład dysponuje niezbędnym i profesjonalnym wyposażeniem technicznym, materiałowym oraz sprzętowym. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Usługi elektryczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Konsultacje techniczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary elektryczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy SN/nn

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Automatyka EAZ

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Automatyka SZR


Czytaj więcej


 

 

 

Komensacja mocy biernej

Czytaj więcej


 

 

 

Próby napięciowe SN


Czytaj więcej


 

 

 

Serwis wyłączników

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Analiza jakości zasilania

 Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary transformatorów SN

Czytaj więcej

 

 

 

 

Odbiory i uruchomienia SN/nn

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy stacji SN/nn

Próby napięciowe kabli i rozdzielnic SN

Kompensacja mocy biernej

Automatyka SZR i EAZ

Konsultacje

techniczne

Pomiary

elektryczne

Usługi elektryczne

Analiza jakości zasilania

nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
nn i SN
Firma elektryczna

ZAKRES USŁUG

CZYTAJ WIĘCEJ

OFERTA

OSTATNIE REALIZACJE

Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie chcąc z Państwem nawiązać realny kontakt. Dążymy do tego, aby mieli Państwo świadomość i poczucie, że jesteśmy wsparciem, do którego można się bezpośrednio zwrócić z pomocą. Pomagamy ustalić zakres i harmonogram prac uwzględniając charakter pracy zakładu, aby zminimalizować przestoje oraz generowane z tego tytułu koszty.

 

 

JAKOŚĆ USŁUG

Na wszystkie prace udzielamy gwarancji w zależności od konkretnego zadania. Prace serwisowe i montażowe na obiektach są objęte ubezpieczeniem OC na kwotę 2 000 000 złotych.

Bezpieczeństwo osób i mienia jest najważniejszym aspektem w eksploatacji instalacji elektrycznej. Tylko prawidłowo i rzetelnie wykonane pomiary elektryczne gwarantują utrzymanie sieci w należytym stanie i ograniczają do minimum ryzyko wystąpienia awarii, pożaru a w najgorszym przypadku do śmierci osób.

GWARANCJA

BEZPIECZEŃSTWO

Firma elektryczna

OFERTA

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykonano m. in. badania i pomiary:

- transformatorów

- rozdzielnicy nn i SN ZPUE Włoszczowa

- wyłączników Siemens 3WL

- kabli SN

- napięć rażenia i rezystancji uziemienia

- działania zabezpieczeń SN

 

Przegląd stacji 15 kV SN/nn

Wykonano m. in.:

- konserwację 22 pól rozdzielnicy ZPUE

- sprawdzono zabezpieczenia MICOM poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych

- skonfigurowano i uruchomiono dwa nowe zabezpeczenia

- badania i pomiary wyłączników SN

 

Przegląd rozdzielnicy 15 kV

Wykonano m. in.:

- przegląd i pomiary transformatorów

- badania wyłączników ABB HAD oraz zabezpieczeń PR521

- przegląd i pomiary baterii kondensatorów

- konserwację mechaniczną i sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników Siemens 3WL

 

 

Przegląd instalcji SN i nn

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń STR38

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

Przegląd wyłączników Merlin Gerin

Wykonano:

- sprawdzenie poprawności działania układu zabezpieczającego

- wymuszono prądy zakłoceniowe pod strony pierwotnej

- sprawdzono sygnały sterownicze

 

 

Badanie zabezpieczeń SN MUPASZ101

Wykonano:

- sprawdzenie działania zabezpieczeń PR111

- konserwację mechaniczną

- pomiary rezystancji styków głównych prądem 100A

 

Przegląd wyłączników ABB SACE Emax

REFERENCJE

Specjaliści w zakresie średnich

i niskich napięć

577 068 800

KONTAKT

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników Apena DS

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pomiary prądów magnesujących

- badanie przekładni zwojowej

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Pomiary transformatorów 2000 kVA

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji napięciem 5 kV

- próbę napięciową kabla 12/20 kV w izolacji papierowej napięciem 36 kV DC

 

 

Próba napięciowa kabla 20 kV

Copyright 2022 | 3K Automatyka

DANE FIRMY

3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

 

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

 

Siedziba:

3K Automatyka

51-502 Wrocław

u. Swojczycka 82