3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

 

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

 

Siedziba:

3K Automatyka

51-502 Wrocław

u. Swojczycka 82

DANE FIRMY

Copyright 2023 | 3K Automatyka

577 068 800

Firma elektryczna

ARCHITEKTURA

REFERENCJE

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Firma elektryczna

Realizacje

Przegląd instalacji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami

Przegląd wyłącznika SN generatora 4000A

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- konserwację mechaniczną

- pomiary czasów niejednoczesności

- badanie przekładników prądowych

- pomiary czasów własnych

 

Badania i pomiary przekładników SN

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary przekładni

- testy prądowe i napięciowe od strony pierwotnej

- wyznaczanie charakterystyki magnesowania

 

Przegląd rozdzielnic ABB MNS 3.0

Wykonano:

- oczyszczenie z zabrudzeń

- pomiary rezystancji izolacji

- przeglądy wyłączników i modułów

- sprawdzono aparaturę w polach

 

 

 

Przegląd wyłączników ABB SACE Isomax

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary rezystancji styków głównych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia PR212

- konserwację mechaniczną

 

Przegląd wyłączników ABB SACE Emax

Wykonano:

- sprawdzenie działania zabezpieczeń PR111

- konserwację mechaniczną

- pomiary rezystancji styków głównych prądem 100A

 

Pomiary transformatora ELTA z 1975 r.

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pobrano próbkę oleju do badań

 

Pomiary transformatorów SN Siemens

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pomiary kabli zasilających SN

- pomiary szynoprzewodów strony nn

 

Przegląd rozdzielnic Schneider

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzenie aparatury sterowniczej

- dokręcanie przewodów siłowych i sterowniczych

- termowizję pracujących rozdzielnic

 

 

Przegląd wyłączników Masterpact i Compact

Wykonano:

- sprawdzenie działania zabezpieczeń Micrologic 5.0A i 2.0

- konserwację mechaniczną

- pomiary rezystancji styków głównych prądem 100A

 

Przegląd rozdzielnicy SN ZPUE Włoszczowa

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzonie działanie zabezpieczeń MUPASZ901

- próbę działania przycisków p.poż.

Próba napięciowa kabla 20 kV

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji napięciem 5 kV

- próbę napięciową kabla 12/20 kV w izolacji papierowej napięciem 36 kV DC

 

 

Badanie zabezpieczeń RI-80

Wykonano:

- sprawdzenie działania zabezpieczeń od strony wtórnej

- próbę prawidłowego działania układu zabezpieczającego z cewką wyłącznika SN

 

Przegląd rozdzielnic Siemens Sivacon

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzono działanie aparatury sterowniczej

- oczyszczono rozdzielnicę z zabrudzeń

- sprawdzono działanie wyłączników nn w polach odbiorczych

Przegląd baterii kondensatorów 300 kVar

Wykonano:

- pomiary poszczególnych członów

- sprawdzenie prądów roboczych

- termowizję szaf

- próby funkcjonalne regulatorów

 

 

Przegląd Siemens 3WL

Wykonano:

- pomiary rezystancji styków głównych

- konserwację mechaniczną

- sprawdzono działanie zabezpieczeń ETU25B dedykowanym testerem

 

Pomiary transformatorów 2000 kVA

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pomiary prądów magnesujących

- badanie przekładni zwojowej

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Badanie zabezpieczeń SN MUPAS101

Wykonano:

- sprawdzenie poprawności działania układu zabezpieczającego

- wymuszono prądy zakłoceniowe pod strony pierwotnej

- sprawdzono sygnały sterownicze

 

 

Przegląd wyłączników Schneider Masterpact

Wykonano:

- pomiary rezystancji styków głównych

- konserwację mechaniczną

- sprawdzono działanie zabezpieczeń Micrologic 5.0A dedykowanym testerem

 

Pomiary transformatora trójuzwojeniowego

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- badanie jakości zasilania

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Badanie zabezpieczeń SN Schneider VIP35

Wykonano:

- sprawdzenie poprawności działania układu zabezpieczającego

- wymuszono prądy zakłoceniowe pod strony pierwotnej

 

 

Próba napięciowa rozdzielnicy SN Siemens

Wykonano:

- pomiary rezystancji izolacji toru głównego

- wykonano próbę napięciową 36 kV

- wykonano badania zabezpieczeń VIC-1

 

Pomiary odbiorcze stacji SN/nn

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową kabli i rozdzielnicy SN

- pomiary szynoprzewodów

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary transformatorów 2500 kVA

- sprawdzenie działania zabezpieczeń SN

 

 

Przegląd transformatora

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Przegląd 20 rozdzielnic nn

Wykonano:

- badania termowizyjne

- sprawdzono działanie automatyki SZR

- wykonano badania wyłączników głównych

 

Przegląd wyłączników Apena DS

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Próba napięciowa kabli

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano dokumentację do ENERGA

 

 

Uruchomienie rozdzielnicy ABB UniSec

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- skonfigurowano i sprawdzono działanie zabezpieczeń ABB REF610

- sprawdzono poprawność montażu rozdzielnicy

- przekazano dokumentację Inwestorowi

Próba napięciowa kabli i rozdzielnic

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- przekazano dokumentację do ENERGA

Analiza jakości zasilania sieci

Sprawdzono jakość energii za pomocą przenośnego analizatora pod kątem występowania wyższych harmonicznych z uwagi na wysoką temperaturę transformatorów oraz szybsze zużycie kondensatorów mocy biernej.

 

Prefabrykacja rozdzielnicy EATON XVTL

Rozdzielnica 3-polowa z wyłącznikiem EATON IZMX40 2500A.

Zastosowano rozłączniki pionowe Jean Muller oraz analizator parametrów sieci w polu zasilającym.

 

Diagnostyka pracy agregatu z UPS

Zgłoszono błędną pracę agregatu prądotwórczego z UPS zasilającymi serwery. Wykorzystując analizator parametrów sieci stwierdzono złą jakość energii z agregatu (brak stabilnych 50 Hz). Dobrano odpowiednie UPSy do jakości zasilania i problem został rozwiązany.

 

 

Przegląd baterii kondensatorów

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną aparatury

- pomiary pojemności kondensatorów

- pomiary prądów roboczych

- termowizję szafy

 

Zwiększenie mocy zakładu

Wykonano dokumentację projektową w celu zwiększenia mocy zakładu produkcyjnego do 2400 kW.

Wymieniono przekładniki w polu pomiarowym.

Przekazano i oddano stację do Tauronu.

 

Przegląd wyłączników ABB Megamax

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Badanie zabezpieczeń ABB REF615

Wykonano m. in.:

- kontrolę poprawności działania zabezpieczeń poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych od strony pierwotnej przez przekładniki prądowe

- korektę nastaw

 

Diagnostyka wyłącznika Masterpact

Zgłoszono brak możliwości załączenia wyłącznika w zakładzie i tym samym wstrzymana została produkcja.

 

Zdiagnozowano zepsutą cewkę załączającą i przywrócono wyłacznik do pracy.

 

Przegląd wyłączników ABB SACE

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

 

Przegląd wyłączników Merlin Gerin

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną wyłączników

- sprawdzono działanie zabezpieczeń STR38

- pomiary rezystancji styków prądem 100A

- sprawdzono działanie wyposażenia elektrycznego

 

Pomiary 5-letnie zasilania zakładu

Wykonano pomiary ochronne dla ponad 800 skrzynek remontowych:

- pomiary pętli zwarcia

- pomiary rezystancji izolacji

- sprawdzenie działania zabezpieczeń nadprądowych wyłączników EATON NZM4

 

Przegląd instalcji SN i nn

Wykonano m. in.:

- przegląd i pomiary transformatorów

- badania wyłączników ABB HAD oraz zabezpieczeń PR521

- przegląd i pomiary baterii kondensatorów

- konserwację mechaniczną i sprawdzenie zabezpieczeń wyłączników Siemens 3WL

 

 

Przegląd rozdzielnicy nn

Wykonano m. in.:

- konserwację mechaniczną rozdzielnicy

- sprawdzono działanie wyłączników APU

- przegląd baterii kondensatorów

- pomiary rezystancji przewodów odpływowych i zasilających

 

Badania 5 transformatorów olejowych

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- badanie oleju w laboratorium diagnostycznym pod kątem dalszej przydatności do eksploatacji

 

Pomiary 4 transformatorów 15 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- poprawności działania zabezpieczenia temperaturowego T-154

 

 

Przegląd rozdzielnicy 15 kV

Wykonano m. in.:

- konserwację 22 pól rozdzielnicy ZPUE

- sprawdzono zabezpieczenia MICOM poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych

- skonfigurowano i uruchomiono dwa nowe zabezpeczenia

- badania i pomiary wyłączników SN

 

Przegląd stacji 15 kV SN/nn

Wykonano m. in. badania i pomiary:

- transformatorów

- rozdzielnicy nn i SN ZPUE Włoszczowa

- wyłączników Siemens 3WL

- kabli SN

- napięć rażenia i rezystancji uziemienia

- działania zabezpieczeń SN