3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

 

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

 

Siedziba:

3K Automatyka

51-502 Wrocław

u. Swojczycka 82

DANE FIRMY

Copyright 2023 | 3K Automatyka

577 068 800

Firma elektryczna

ARCHITEKTURA

REFERENCJE

Metrel MI3280

 

 • Wyznaczenie przekładni transformatora:

 • Pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy uzwojeniami wysokiego i niskiego napięcia
 • Obliczenie prądu magnesującego podczas pomiaru przekładni

 

 

Rozdzielczość przekładni do 0.0001

Pomiar przekładni

Metrel MI3201

 

 • Pomiar rezystancji izolacji:

  • Uzwojenie WN - uzwojenie nn

  • Uzwojenie WN - uziemienie

  • Uzwojenie nn - uziemienie

 • Wyznaczenie współczynnika absorpcji DAR

 • Wyznaczenie wskaźnika polaryzacji PI

 • Zakres wskaźnika rozładowania dielektryka DD

 

 

Zakres pomiarowy do 10 TΩ przy prądzie 5 kV

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiary transformatora ELTA z 1975 r.

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pobrano próbkę oleju do badań

 

Pomiary transformatorów SN Siemens

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pomiary kabli zasilających SN

- pomiary szynoprzewodów strony nn

 

Pomiary transformatorów 2000 kVA

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń wewnętrznych

- pomiary prądów magnesujących

- badanie przekładni zwojowej

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

Pomiary transformatora trójuzwojeniowego

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- badanie jakości zasilania

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

 

Odbiory i uruchomienia SN/nn

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy SN/nn

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary elektryczne

 

Czytaj więcej

 

POLECAMY

KONTAKT

Przegląd transformatora 2500 kVA 15 kV

Wykonano m. in.:

- pomiary uziemienia stacji SN/nn

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Przegląd transformatora

Wykonano m. in.:

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary uzwojeń zewnętrznych

- sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Oferta

Pomiar transformatora żywicznego

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- poprawności działania zabezpieczenia temperaturowego

- pomiar rezystancji uziemienia

 

Badanie transformatora 6 kV

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- poprawności działania zabezpieczenia temperaturowego

 

 

Badania 5 transformatorów olejowych

Wykonano m. in. pomiary:

- rezystancji izolacji SN-nn, SN-PE, nn-PE

- rezystancji uzwojeń wewnętrznych

- badanie oleju w laboratorium diagnostycznym pod kątem dalszej przydatności do eksploatacji

 

Przegląd transformatora
Firma elektryczna

Przeglądy

transformatorów SN

CZYNNOŚCI SERWISOWE

ZAKRES USŁUG POMIAROWYCH

REALIZACJE

Przegląd transformatora

Przeglądy transformatorów

 

 

Oferujemy badania i pomiary transformatorów suchych i olejowych

 

 

Transformatory wymagają okresowych przeglądów, w których należy przeprowadzić szereg czynności pomiarowych i konserwacyjnych, aby zapewnić prawidłową pracę i wydłużyć ich żywotność.

 

Zalecane czasookresy i czynności kontrolne oraz konserwacyjne prawie zawsze określone są w instrukcjach użytkowania transformatorów danego producenta.

 

Każdy użytkownik powinien mieć ustalony własny harmonogram przeglądów z uwzględnieniem warunków środowiskowych i obciążeniowych w jakich pracuje transformator lub zgodnie z warunkami Towarzystwa Ubezpieczeniowego inwestora.

 

W przypadku obiektów nieprzemysłowych w wielu przypadkach wystarczy wykonanie pełenego przeglądu wraz z pomiarami co 5 lat.

W obiektach przemysłowych często konserwacje wykonywane są co roku podczas przerw remontowych i postojowych.

TRANSFORMATORY OLEJOWE

 

 • Oględziny

  • Sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzenia

  • Sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji

  • Sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym

 • Oczyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu, możliwych ciał obcych przy użyciu sprężonego powietrza i odkurzacza

 • Pomiar przekładni zwojowej

 • Pomiar prądów magnesujących

 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 5 kV

  • Uzwojenie WN - uzwojenie nn

  • Uzwojenie WN - uziemiona kadź

  • Uzwojenie nn - uziemiona kadź

 • Badanie stanu izolacji napięciem narastającym schodkowo (SV)

 • Wyznaczenie współczynnika absorpcji dielektryka (DAR)

 • Pomiar indukcyjny rezystancji uzwojeń prądem 2A

  • Strona WN

  • Strona nn

 • Sprawdzenie poziomu oleju i ewentualnych wycieków

 • Pobranie oleju do badań laboratoryjnych

Certyfikaty kalibracji

Uprawnienia SEP

DOKUMENTY Z POMIARÓW

Protokoły z badań

TRANSFORMATORY SUCHE

 

 • Oględziny

  • Sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzenia

  • Sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji

  • Sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym

 • Oczyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu, możliwych ciał obcych przy użyciu sprężonego powietrza i odkurzacza

 • Pomiar przekładni zwojowej

 • Pomiar prądów magnesujących

 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 5 kV

  • Uzwojenie WN - uzwojenie nn

  • Uzwojenie WN - uziemienie

  • Uzwojenie nn - uziemienie

 • Pomiar indukcyjny rezystancji uzwojeń prądem 2A

  • Strona WN

  • Strona nn

 • Sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego Pt100/PTC 

 

 

 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

 • Sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego lub Buchholza

 • Pomiary kabli SN i nn

 • Pomiary uziemień

 • Pomiary napięć rażenia dotykowego i krokowego

 • Sprawdzenie działania zabezpieczenia EAZ transformatora

 • Badanie oleju dla grupy 2 i 3

Dodatkowe pomiary

Metrel MI3242

 

 • Pomiar indukcyjny rezystancji uzwojeń:

  • Strona WN

  • Strona nn

 

W zależności od połączeń uzwojeń (gwiadka, zygzak lub trójkąt) wyliczana jest rezystancja danego uzwojenia fazowego.

 

 

Rozdzielczość pomiaru 1 μΩ przy prądzie 2A

Pomiar uzwojeń wewnętrznych

 

 • Sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzenia

 • Sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji
 • Sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym
 • Oczyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu, możliwych ciał obcych przy użyciu sprężonego powietrza i odkurzacza

Oględziny i czyszczenie