3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

 

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

 

Siedziba:

3K Automatyka

51-502 Wrocław

u. Swojczycka 82

DANE FIRMY

Copyright 2023 | 3K Automatyka

577 068 800

Firma elektryczna

ARCHITEKTURA

REFERENCJE

 

 

 

Odbiory i uruchomienia SN/nn

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy SN/nn

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Pomiary elektryczne

 

Czytaj więcej

 

POLECAMY

KONTAKT

REALIZACJE

Pomiary odbiorcze stacji SN/nn

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową kabli i rozdzielnicy SN

- pomiary szynoprzewodów

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary transformatorów 2500 kVA

- sprawdzenie działania zabezpieczeń SN

 

 

Próba napięciowa rozdzielnicy SN

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano stację do eksploatacji

 

 

Próba napięciowa kabli SN metodą VLF

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- wystawiono i przekazano protokoły pomiarowe na miejscu inwestycji

Próba napięciowa kabli SN metodą VLF

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano dokumentację do ENERGA

 

 

Próba napięciowa rozdzielnicy ABB UniSec

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- skonfigurowano i sprawdzono działanie zabezpieczeń ABB REF610

- sprawdzono poprawność montażu rozdzielnicy

- przekazano dokumentację Inwestorowi

Próba napięciowa kabli i rozdzielnic

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- przekazano dokumentację do ENERGA

4. Próba wytrzymałości powłoki zewnętrznej 5kV DC - 1 minuta

3. Próba napięciowa izolacji głównej w zależności od rodzaju kabla:

2. Pomiar rezystancji izolacji 5 kV DC - 1 minuta

1. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych

Wykonujemy pomiary wg normy N-SEP-E-001

POMIARY KABLI SN

Oferta

Przegląd transformatora

Próba napięciowa SN

 

 

Oferujemy kompleksowe próby i badania odbiorcze kabli SN

 

 

Badania końcowe kabli zasilających są niezbędne w celu sprawdzenia poprawności montażu oraz wyeliminowaniu wad konstrukcyjnych przed pierwszym podaniem napięcia zasilającego na daną instalację elektryczną.

 

Jedynie po przeprowadzeniu pomiarów oraz po przekazaniu kompletu protokołów z badań do Zakładu Energetycznego można uzyskać zgodę na włączenie stacji do ruchu.

 

Próby napięciowe wykonuje się nie tylko dla nowych instalacji i kabli, ale również po rozbudowach rozdzielnic oraz naprawach kabli.

 

Wykonujemy próby napięciowe kabli SN w izolacji XLPE metodą VLF 0,1 Hz.

 

 

Próba napięciowa
Firma elektryczna
Próba napięciowa

Próby napięciowe SN

Próba napięciowa