Próba napięciowa

 

 

Wystawiamy wszystkie niezbędne protokoły pomiarowe i certyfikaty wzorcowania przyrządów pomiarowych na miejscu inwestycji.

 

 

Próby napięciowe SN

Próba napięciowa
Firma elektryczna
Próba napięciowa

Próba napięciowa SN

 

 

Oferujemy kompleksowe próby i badania odbiorcze kabli SN

 

 

Badania końcowe kabli zasilających są niezbędne w celu sprawdzenia poprawności montażu oraz wyeliminowaniu wad konstrukcyjnych przed pierwszym podaniem napięcia zasilającego na daną instalację elektryczną.

 

Jedynie po przeprowadzeniu pomiarów oraz po przekazaniu kompletu protokołów z badań do Zakładu Energetycznego można uzyskać zgodę na włączenie stacji do ruchu.

 

Próby napięciowe wykonuje się nie tylko dla nowych instalacji i kabli, ale również po rozbudowach rozdzielnic oraz naprawach kabli.

 

Wykonujemy próby napięciowe kabli SN w izolacji XLPE metodą VLF 0,1 Hz.

 

 

Przegląd transformatora

Oferta

POMIARY KABLI SN

Wykonujemy pomiary wg normy N-SEP-E-001

1. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych

2. Pomiar rezystancji izolacji 5 kV DC - 1 minuta

3. Próba napięciowa izolacji głównej wg tabeli:

4. Próba wytrzymałości powłoki zewnętrznej 5kV DC - 1 minuta

Grono zadowolonych Klientów szybko się powiększa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

REFERENCJE

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- przekazano dokumentację do ENERGA

Próba napięciowa kabli i rozdzielnic

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy ZPUE

- skonfigurowano i sprawdzono działanie zabezpieczeń ABB REF610

- sprawdzono poprawność montażu rozdzielnicy

- przekazano dokumentację Inwestorowi

Próba napięciowa rozdzielnicy ABB UniSec

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano dokumentację do ENERGA

 

 

Próba napięciowa kabli SN metodą VLF

Wykonano m. in.:

- pomiary szczelności powłoki zewnętrznej nnapięciem DC 5kV

- próbę napięciową kabli 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- wystawiono i przekazano protokoły pomiarowe na miejscu inwestycji

Próba napięciowa kabli SN metodą VLF

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową rozdzielnicy 15 kV

- rezystancję izolacji napięciem 5kV

- przekazano stację do eksploatacji

 

 

Próba napięciowa rozdzielnicy SN

Wykonano m. in.:

- próbę napięciową kabli i rozdzielnicy SN

- pomiary szynoprzewodów

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary transformatorów 2500 kVA

- sprawdzenie działania zabezpieczeń SN

 

 

Pomiary odbiorcze stacji SN/nn

REALIZACJE

Cena za 1 komplet

Cena powyżej 1 kompletu

 

300 zł za kabel (1 faza)

 

200 zł za kabel (1 faza)

 

900 zł komplet (3 fazy)

 

600 zł za komplet (3 fazy)

 

Po indywidualną wycenę dla danego zadania zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

POLECAMY

Pomiary elektryczne

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Przeglądy SN/nn

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

Odbiory i uruchomienia SN/nn

Czytaj więcej

 

 

 

 

ARCHITEKTURA

Firma elektryczna

577 068 800

Copyright 2020 | 3K Automatyka

3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

 

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

DANE FIRMY