Oferujemy kompleksowe badania odbiorcze stacji SN wraz z wystawieniem wszystkich niezbędnych protokołów pomiarowych na miejscu inwestycji.

 

 

BADANIA ODBIORCZE ROZDZIELNIC SN

BADANIA LINII KABLOWYCH SN

POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 5 kV

Próba napięciowa

PRÓBY NAPIĘCIOWE KABLA

Próba napięciowa

POMIAR REZYSTANCJI SZYN

Próba napięciowa
Próba napięciowa

 

*) Według norm międzynarodowych stosowanie do próby napięcia DC może być szkodliwe dla izolacji XLPE.

 

4) Próba napięciowa powłoki zewnętrznej kabli z tworzyw sztucznych

 

Należy wykonać napięciem stałym (DC) o wartości 5 kV w czasie 1 minuty od momentu ustabilizowania się napięcia. Nie normalizuje się i nie wykonuje pomiaru prądu upływu. Podczas trwania próby nie może wystąpić zwarcie pomiędzy żyłą powrotną, a ziemią. W przypadku wykrycia uszkodzenia powłoki uszkodzenie powinno zostać naprawione lub wymieniony odcinek wadliwego kabla. Po wykonaniu naprawy należy powtórzyć badania powłoki zewnętrznej.

 

1) Pomiar rezystancji izolacji toru głównego

 

Pomiary należy wykonać za pomocą miernika rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2,5 kV.

 

2) Pomiar rezystancji przejścia toru głównego

 

Pomiar najpewniej wykonać mikroomomierzem z wymuszonym prądem pomiarowym 100A. Pozwala to dokładnie zweryfikować połączenia mechaniczne.

 

3) Próba napięciowa szyn

 

Badanie należy wykonać napięciem przemiennym AC 50 Hz o wartości dwukrotności napięcia znamionowego pracy dla każdej fazy.

 

4) Próby funkcjonalne łączników

 

Należy sprawdzić czy wszystkie funkcje łączeniowe oraz blokady działają według założeń.

 

5) Wprowadzenie i sprawdzenie nastaw w zabezpieczeniach elektronicznych (EAZ)

 

W przypadku wykorzystania wkładek bezpieczniowych jako aparatu zabezpieczającego dany odbiór przed skutkami przeciążeń oraz zwarć należy sprawdzić czy są one dobrane do odpowiedniej wartości prądowej.

Jeśli wykorzystywana jest automatyka zabezpieczeniowa w postaci urządzeń elektronicznych, należy je odpowiednio skonfigurować, wprowadzić odpowiednie nastawy oraz sprawdzić działanie obwodów pomiarowych.

 

1) Pomiar rezystancji izolacji

 

Przed pomiarem rezystancji izolacji kabli powierzchnie zewnętrzne głowic powinny być oczyszczone. Czyszczenie głowic powinno być wykonane z zastosowaniem technik wskazanych przez producenta. Przed pomiarem kabel wraz z osprzętem należy każdorazowo rozładować i pozostawić uziemiony do czasu pomiaru (na czas > 1 min.). Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdej żyły kabla względem ekranu i żyły powrotnej. Pomiary należy wykonać za pomocą miernika rezystancji izolacji o napięciu co najmniej 2,5 kV.

Zmierzona wartość rezystancji w stanie ustalonym w linii o długości 1 km nie powinna być mniejsza niż :

  • 100 MΩ dla kabla o izolacji polietylenowej (XLPE,PE),

  • 50 MΩ dla kabla o izolacji papierowej nasyconej syciwem (PILC)

Po pomiarze rezystancji izolacji kabel powinien być rozładowany, a poszczególne żyły zwarte i skutecznie uziemione do czasu następnej czynności pomiarowej lub do czasu tuż przed podłączeniem linii do sieci.

 

2) Pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz sprawdzenie zgodności faz

 

W linii kablowej powinna być zachowana zgodność faz oraz ciągłość żył roboczych i powrotnych.

 

3) Próba napięciowa izolacji głównej

 

Wartość napięcia, jego przebieg i częstotliwość oraz czas przyłożenia mają istotny wpływ na wytrzymałość elektryczną całego układu izolacyjnego linii. Wybór układu probierczego i procedury próby napięciowej ma zasadnicze znaczenie dla oceny jakości linii kablowej. Wśród aktualnie dostępnych układów probierczych można wyróżnić układy napięcia:

a) sinusoidalnego o częstotliwości sieciowej lub do niej zbliżonej (AC 20-300 Hz),

b) stałego (wyprostowanego) (DC),

c) sinusoidalnego o bardzo niskiej częstotliwości (AC VLF 0,1 Hz),

d) cosinusoidalno-prostokątnego o bardzo niskiej częstotliwości (CP VLF 0,1 Hz),

e) oscylacyjnego tłumionego DAC.

Próba napięciowa

Próba napięciowa kabli i rozdzielnic SN

 

Oferujemy wykonywanie prób napięciowych do 50 kV dla kabli SN oraz badania odbiorcze rozdzielnic wszystkich producentów.

 

 

Przeprowadzona próba napięciowa i wystawiony przez nas protokół z badań jest akceptowalny przez Zakłady Energetyczne.

ARCHITEKTURA

Próba napięciowa
Firma elektryczna
Próba napięciowa
Próba napięciowa

Copyright 2020 | 3K Automatyka Grzegorz Kupiec

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

 

NIP: 692-246-53-48

tel. 577 068 800

grzegorz.kupiec@3kautomatyka.pl

DANE