3K Automatyka Grzegorz Kupiec

59-300 Osiek

ul. Miedziana 47

NIP: 692-246-53-48

REGON: 363099394

 

tel. 577 068 800

biuro@3kautomatyka.pl

 

Siedziba:

3K Automatyka

51-502 Wrocław

u. Swojczycka 82

DANE FIRMY

Copyright 2023 | 3K Automatyka

Wróć

Przegląd transformatora
Przegląd transformatora
Firma elektryczna

577 068 800

Firma elektryczna

ARCHITEKTURA

 

Realizujemy powierzone nam zadania z pasją i pełnym zaangażowaniem, o czym świądczą poniższe referencje.

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Usługi serwisowe aparatury SN i nn

Elektro-Piodar Sp. z o.o.

 

 • Usługi serwisowe i diagnostyka wyłączników SN i nn (ABB, Eaton, Schneider i inne)

 • Uruchomienia rozdzielnic SN

 • Parametryzacja zabezpieczeń SN (ABB Ref, Schneider Micom i inne)

 • Przeglądy serwisowe aparatury i rozdzielnic SN i nn

 • Inne usługi specjalistyczne

 

Kompleksowe przeglądy stacji SN/nn

Uniwersytet Wrocławski

 

 • Przegląd i konserwacja rozdzielnicy głównej 20 kV

 • Przeglądy i badania rozdzielnic obiektowych

 • Konserwacja i sprawdzenie działania zabezpieczeń wyłączników głównych

 • Pomiary baterii kondensatorów

 • Badania kabli SN i nn

 • Przeglądy i badania transformatorów SN

 • Sprawdzenie działania automatyki SZR i agregatów prądotwórczych

 • Pomiary oświetlenia awaryjnego

Usługi serwisowe aparatury SN i nn

Elektro-Piodar Sp. z o.o.

 

 • Usługi serwisowe i diagnostyka wyłączników SN i nn (ABB, Eaton, Schneider i inne)

 • Uruchomienia rozdzielnic SN

 • Parametryzacja zabezpieczeń SN (ABB Ref, Schneider Micom i inne)

 • Przeglądy serwisowe aparatury i rozdzielnic SN i nn

 • Inne usługi specjalistyczne

 

Kompleksowe przeglądy stacji SN/nn

Uniwersytet Wrocławski

 

 • Przegląd i konserwacja rozdzielnicy głównej 20 kV

 • Przeglądy i badania rozdzielnic obiektowych

 • Konserwacja i sprawdzenie działania zabezpieczeń wyłączników głównych

 • Pomiary baterii kondensatorów

 • Badania kabli SN i nn

 • Przeglądy i badania transformatorów SN

 • Sprawdzenie działania automatyki SZR i agregatów prądotwórczych

 • Pomiary oświetlenia awaryjnego

Próby napięciowe kabli i rozdzielnic SN

Pietras Sp. z o.o.

 

 • Próba napięciowa żył roboczych napięciem 40 kV

 • Pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 5 kV

 • Próba wytrzymałości powłowki zewnętrznej

 • Sporządzenie odpowienich protokołów pomiarowych na miejscu i przekazanie ich do ENERGA-OPERATORA w celu podania napięcia na obiekt

 

Przegląd rozdzielnicy SN ZPUE Rotoblok

Wodociągi Miejskie w Radomiu

 

 • Przegląd i konserwacja rozdzielnicy głównej 15 kV

 • Pomiar rezystancji styków głównych wyłączników SN prądem 100A

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 5 kV

 • Weryfikacja nastaw zabezpieczających

 • Sprawdzenie działania wszystkich członów zabezpieczających urządzenia MUPASZ101 od strony pierwotnej

 

Pomiary, próby, badania odbiorcze i uruchomienia rozdzielnic Unisec ABB

Kaczmarek Electric

 

 • Próba napięciowa toru głównego napięciem 24 kV

 • Pomiar ciągłości oszynowania prądem 100A

 • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 5 kV

 • Parametryzacja zabezpieczeń REF601 produkcji ABB

 • Sprawdzenie działania układu zabezpieczającego poprzez wymuszenie prądów zakłóceniowych od strony pierwotnej przez sensory prądowe

 • Przekazanie protokołów i oddanie rozdzielnicy do eksploatacji

 

Referencje

Przegląd transformatora